தமிழில் 

மீசைய முறுக்கு படத்தின் மூலம் அறிமுகம்

சொந்த ஊர் கோவை 

பெற்றோர் 

பானுசந்திரன் மற்றும் நளினி 

வெளியாக உள்ள திரைப்படங்கள்

1. நரகாசூரன்

3.  கோடியில் ஒருவன் 

2.  காட்டேரி